Quy định mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

7
bao_hiem_tai_nan_lao_dong
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

I. Đối tượng tham gia

 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo HĐLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTNLĐ, BNN bắt buộc, bao gồm:

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức.

1.2. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018). Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình.

1.3. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý Điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

1.4. Trường hợp người lao động giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.

 1. Người sử dụng lao động:

Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp
Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp

II. Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng bằng 1% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động đến hết tháng 05/2017. Từ ngày 01/06/2017 đóng bằng 0,5%.
 2. Trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc khoán được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Như vậy theo quy định số 44/2017/NĐ-CP từ ngày 01/06/2017 người tham gia bảo hiểm bắt buộc sẽ phải đóng 32% thay vì 32,5% như hiện nay cụ thể như sau:

Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ( NĐ 44/2017/NĐ-CP) (1 download)

 

Bảo hiểm xã hội:  

 • Quỹ hưu trí tử tuất: Người lao động đóng 8%, đơn vị sử dụng lao động đóng 14%
 • Quỹ ốm đau thai sản: đơn vị đóng 3%

Bảo hiểm y tế:

 • Người lao động đóng 1.5%
 • Đơn vị đóng 3%

Bảo hiểm thất nghiệp:

 • Người lao động đóng 1%
 • Đơn vị sử dụng lao động đóng 1%

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

 • Người lao động đóng 1% trước 01/06/2017. Sau 01/06/2017 người lao động đóng 0.5%

Chi tiết đối tượng tham gia và mức đóng vui lòng xem tại quyết định 595 về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Công nhân sản xuất thường đối mặt với nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Công nhân sản xuất thường đối mặt với nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
[Total: 0    Average: 0/5]